Karriärförändring

Ny karriär

Passion och målinriktning/Balansera arbete fritid och familj/

Tjäna mer pengar/Bryta igenom hinder

Vi hittar fram till den passion du bär inom dig. Jag hjälper dig att Transformera eventuella hinder/blockeringar som för tillfället står i vägen för din brilljans.

Med erfarenhet har jag upptäckt att något som kan kännas svårt, kan ha en förvånansvärt lätt lösning. Jag har också erfarenhet av att arbeta på djupet om det skulle behövas.

  • Ny karriär

  • Konflikt förlösning

  • Karriär förändring

Att komma till uttryck med dig själv kan vara, eller bli ett med din yrkes karriär. Genom tilltro till dig själv, med dina unika egenskaper och karaktär. Har du möjligheten att ingå i ett specifikt yrkesområde som redan finns, och väntar på att just du tar plats. Där du känner dig hemma och finner Succe. Eller skapar du ditt eget yrke. Med ditt inre arbete ökar du förutsättningarna, till att gå ut med dig själv med full styrka.

För många är pengar förenat med olika föreställningar, mer än ett medel att användas för utbyte av varor och tjänster. Enkelt sett så tar vi emot och ger pengar, ut efter våra inre värderingar och vår förmåga att låta pengar flöda in och ut ur vårt liv. Under mina 25 år . Har jag funnit svaret inom personen själv.

Balansering av arbete, familj och fritid tycker jag grundar sig i en ärlig och uppriktig kommunikation med sig själv och närstående.

Vill du fråga något ?
* obligatoriska fält