Livsområden

Livs balansering

Relation/Relationer/Karriär/Familj/Ekonomi?/Balans/Kropp o Hälsa?/Kommunikation

Inom alla våra livsområden är det vi själva som upplever, bedömmer, känner och värderar vår tillvaro. Med utgångspunkt från oss själva kan vi förändra och skapa det liv vi drömmer om, uppskattar och finner största glädje med. Jag hjälper dig att städa ur andras påverkan, normalisering och beteendemönster som ej är ditt eget. Bakom våra största rädslor ligger ofta vår största glädje i väntan på  att komma till uttryck. Så rädslorna löser vi upp och låter försvinna.

I speciellt nära relationer kan vi triggas av vår partner, att gå till platser inom oss, som känns obehagliga, smärtsamma eller till och med tomma. Säga ja till oss själva, bli vår egen bästa vän, möjliggör också ett mer harmoniskt möte med omvärlden.

Att förstå och verkligen känna att du är den viktigaste personen i ditt liv kan för många vara egendomligt eller till och med förbjudet.

Kroppen och den fysiska hälsan är en viktig grund till välmående.

  • Relations arbete

  • Uppväxt, inlärning

  • Hälsa och välmående

Uppväxtsfamiljens inverkan på livet ser väldigt olika ut för olika människor. Där föreställningar om oss själva och vår omgivning kanske inte alls överensstämmer med vårt eget inre. Efterhängsna beteendemönter kan vara djupt rotade och inverka på vårt nuvarande familjeliv.

Ekonomin kommer som en produkt av vad som är viktigt i vårt liv. Och vår förmåga att vara i flödet av ekonomisk framgång.

Verbala kommunikationen är vanlig för oss människor. Samtidigt som kroppspråk och framför allt energin vi utstrålar kanske säger någonting annat. Min utgångspunkt är att det verbala, kropppsspråket och energin sammanfaller och talar samma språk.

Möjligheten finns att alla livsområden flödar i en behaglig balans. Givetvis kan olika områden framträda mer i vissa perioder. Dock kan det vara viktigt att det flödar i sammförstånd med vår egen sanning.

Boka en tid

* obligatoriskt fält